ระบบจัดการทรัพยากรสำหรับศูนย์การเรียนรู้หรือห้องสมุดเพื่อวันนี้และอนาคต

Integrated Library System

เสริมพลังให้กับองค์กรและศูนย์การเรียนรู้ในยุคดิจิตอลด้วยแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและทนทานของ Semesta

เรียนรู้เพิ่มเติมดาวน์โหลดโบรชัวร์

Reinvent the Library System in the cloud era

เชื่อมโยงศูนย์การเรียนรู้และให้บริการออนไลน์โดยไม่ต้องมีดาต้าเซ็นเตอร์หรือดูแลเซิร์ฟเวอร์เอง เป็นไปได้ด้วย Semesta cloud

เรียนรู้เพิ่มเติมดาวน์โหลดโบรชัวร์

2015 © All rights reserved