English | ภาษาไทย

 

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับศูนย์การเรียนรู้ที่ล้ำสมัย

DIMDATA Semesta ระบบห้องสมุดสมบูรณ์แบบสำหรับสถานศึกษาทุกขนาด

DIMDATA Semesta
ระบบห้องสมุดมาตรฐานสำหรับสถานศึกษาและหอสมุดทุกขนาด ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เสริมพลังและเพิ่มความสามารถให้องค์กรของท่านกับระบบห้องสมุดที่เราพัฒนาให้ดีที่สุด พร้อมเติบโตไปกับอนาคต สถาปัตยกรรมที่ยืดหยุ่นของ DIMDATA Semesta รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างง่ายดายและวิวัฒนาการตามที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของห้องสมุดและผู้ใช้


DIMDATA Semesta เป็นระบบห้องสมุดแบบ Full MARC (MARC21) ที่ใช้ง่ายที่สุด มี Interface ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พัฒนาและอัพเด็ทตลอดเวลา

Modules มาตรฐานพัฒนาใหม่ทั้งหมด โดยความร่วมมือกับบรรณารักษ์ที่มีประสบการณ์จากหลายสถาบันในการร่วมทดสอบระบบ
ทุก Modules พัฒนาบนพื้นฐานของการแก้ปัญหา และสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน

Cataloging module ระบบ Cataloging ตามมาตรฐาน MARC ที่ฉลาดขึ้นให้ประสบการณ์ในการทำงานที่เหนือกว่าด้วย MARC Framework ที่ยืดหยุ่น ทำให้การใช้งานง่ายและควบคุมได้ดียิ่งขึ้น
Authority control module ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลโดยอัตโนมัติตามมาตรฐาน US-MARC รองรับ Global Change
File Management module ระบบการบริหารจัดการไฟล์แบบศูนย์รวมทำงานร่วมกับโมดูล Cataloging, OPAC, Serials, Administration และ Report รองรับไฟล์ทุกประเภทเช่น e-Book, Multimedia, HTML5… นำเสนอการให้บริการสื่อดิจิตอลในขั้นสูง ให้ความสะดวกสูงสุดกับผู้ใช้บริการ
Acquisition module ระบบงานจัดหา
Circulation module ระบบงานบริการยืม-คืน
Serials control module ระบบงานวารสารและเอกสาร
OPAC Web 2.0 module ระบบงานสืบค้นรายการทรัพยากร
Administration/Policy module ระบบกำหนดระเบียบและจัดการด้านนโยบายการทำงานต่างๆ

ระบบฐานข้อมูลอันทันสมัยหมดปัญหาข้อมูลสูญหาย สามารถพัฒนาปรับปรุงระบบงานได้อย่างต่อเนื่อง ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบเปิดเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง


 • สร้างมาตรฐานให้กับงานห้องสมุด
 • สร้างประสบการณ์ใหม่ในการทำงาน ทำให้งานห้องสมุดไม่น่าเบื่อ
 • Cataloging ตามมาตรฐาน MARC ที่ฉลาดขึ้นให้ประสบการณ์ในการทำงานที่เหนือกว่า
 • ขยายศักยภาพของห้องสมุดพร้อมสู่ยุค Digital Content
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ห้องสมุดสามารถเพิ่มบริการใหม่ๆ ที่ทันสมัยขึ้น และปรับปรุงการบริการที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถโอนถ่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบห้องสมุดมาตรฐานได้ทั่วประเทศและทั่วโลก (ISO2709)
 • สามารถอัพเกร็ดเพิ่มโมดูลใหม่ๆ ได้โดยไม่กระทบกับข้อมูลเดิม เช่นเพิ่มโมดูล OPAC, File Management และพร้อมสำหรับใช้งานทันที
 • ลดภาระงานที่มีปริมาณมาก และลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น
 • ช่วยอำนวยความสะดวกในการร่วมมือระหว่างห้องสมุด และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 • ป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน
 • ช่วยให้การตัดสินใจจัดซื้อหนังสือใหม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
 • เพิ่มความเร็วในการใช้บริการยืม – คืน
 • ยกระดับทักษะของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรจะมีเวลาในการตัดสินใจ วางแผน และปฏิบัติงานอื่นๆ ได้มากขึ้น
 • ลดต้นทุนและความซับซ้อน
 • สืบค้นบรรณานุกรมผ่านโปรโตคอล Z39.50 ประหยัดเวลาและลดความผิดพลาด
 • สามารถ Import/Export MARC Framework ระหว่างกันได้
 • สามารถกำหนด Authorized values สำหรับทำ Cataloging ทำให้การบันทึกบรรณานุกรมเร็วขึ้น และสอดคล้องกับการใช้งานของห้องสมุดที่แตกต่างกัน
 • มีระบบการสำรองข้อมูลให้อัตโนมัติ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลได้มีการสำรอง และจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบน้อย เมื่อเทียบกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติอื่น ๆ
 • มีโซลูชั่นแปลงข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลจากระบบเก่าหรือระบบอื่นทั้ง Non-MARC และ ระบบ MARC ฟรี ด้วยวิธี Programming เฉพาะ พร้อมกับให้ทดลองใช้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการแปลงข้อมูล
 • บริการหลังการขายและการช่วยเหลือ ติดต่อได้ตลอดเวลา แก้ปัญหาเร็ว

 • รองรับห้องสมุดมากกว่าหนึ่งห้อง หรือหลายสาขา
 • บันทึกรายการบรรณานุกรมรูปแบบ MARC
 • กาหนดนโยบายการทางานจากศูนย์รวมได้ผ่าน MARC Framework
 • ออกแบบ Framework สำหรับทำ Catalog ได้เอง
 • ความปลอดภัยสูงสุด SSL Encryption Level 3
 • สามารถเพิ่ม ลด แก้ไข Tag, Subfield โดยมี Tag มาตรฐานให้เลือก
 • สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบ MARC มาตรฐาน
 • สามารถป้อนข้อมูลจากสื่อต่างๆ และสื่ออิเล็คทรอนิกส์มาอยู่ในรูปแบบ MARC
 • สามารถกำหนดระเบียบการยืม-คืนวัสดุห้องสมุดได้ตามประเภทสมาชิก
 • สามารถกำหนดเวลาการยืมวัสดุแต่ละประเภทได้
 • สามารถจัดการเกี่ยวกับค่าปรับ ทำการคำนวณเงินค่าปรับได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถจัดการเกี่ยวกับการยืม-คืนวารสารในลักษณะ In-House-Use
 • สามารถเก็บประวัติรายละเอียดการยืมของสมาชิกแต่ละคนได้
 • สืบค้นข้อมูลและดึงข้อมูลบรรณานุกรมผ่านโปรโตคอล Z39.50 ได้ ตั้งค่า Server ได้เอง
 • รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รองรับการทำ E-book
 • ระบบใช้งานง่ายและยืดหยุ่น ตอบสนองการใช้งานกับห้องสมุดทุกประเภทและทุกขนาด
 • สามารถดูรายการยืมและรายการจองของตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต
 • สามารถบันทึกข้อมูลหนังสือตามระบบการจัดหมวดหมู่ในระบบดิวอี้ (DDC) หรือระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกา (LC)
 • สามารถบันทึกข้อมูลทัพยากรได้หลายประเภทได้แก่ หนังสือ, วิทยานิพนธ์, นวนิยาย,วารสาร,แผ่นภาพนิ่ง, แถบบันทึกเสียง, วีดิทัศน์, เกมส์, แผ่นภาพเลื่อน, ชุดการสอน, ภาพยนตร์ และกำหนดประเภทได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วสำหรับการป้อนข้อมูล เพิ่มความเร็วในการจัดเก็บข้อมูล
 • สถาปัตยกรรมแบบ Multi-Tier โดยสามารถทำงานได้ทั้งในแบบ Client / Server ในการทำงานเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลาง และเป็นแบบ Web Base ในการสืบค้นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • พัฒนาด้วยเทคโนโลยี .NET และ SQL Server ด้วย n-Tier Model Programming
 • สามารถแยกประเภทสมาชิกและกำหนดสิทธิในแต่ละประเภทได้
 • สามารถดูรายการยืมและรายการจองของตนเองผ่านอินเทอร์เน็ต
 • มีระบบ OPAC ให้บริการสืบค้นผ่านระบบ Intranet หรือ Internet ได้
 • มีระบบรายงานและสถิติที่หลากหลาย
 • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดติดหนังสือจากโปรแกรมได้โดยตรง
 • คู่มือการใช้งานภาษาไทยเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการไฟล์แบบศูนย์รวมลดความซับซ้อน สามารถกำหนดสิทธิในการเข้าถึงไฟล์ได้อย่างง่ายดายโดยมีพื้นฐานของความง่าย ทำงานเร็ว รองรับอนาคต ปลอดภัย และเป็นมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยี FTP MODE Z ในการอัพโหลดไฟล์ซึ่งถูกพัฒนาเฉพาะผนวกไว้อย่างลงตัว จัดการใด้ในหน้าจอเดียว และใช้ HTML5 สำหรับไฟล์มัลติมีเดียเพื่อให้การเข้าถึงไฟล์จาก OPAC รองรับกับอุปกรณ์ที่หลากหลายเช่น iPad, iPhone, PC ทุกเบราเซอร์, Tablet ตระกูล Android, Tablet Windows 8 มีรายงานการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งรายงานสำหรับสมาชิกที่เข้าถึงไฟล์จาก OPAC อย่างละเอียด

DIMDATA Semesta File Management
ความสามารถและประโยชน์ที่ได้รับ

 • ลดความซับซ้อนในการทำงาน
 • ลดขั้นตอนตั้งแต่การ Upload ไฟล์ไปจนถึงการเพิ่มลิงค์ใน Marc Record
 • สร้างประสบการใหม่สำหรับผู้ใช้ OPAC ในการใช้งาน e-Book หรือมัลติมีเดียไฟล์
 • รองรับ Flip Book ทุกรายเช่น Flipping Book, Flip PDF, 3D Book …
 • มีรายงานการอ่าน e-Book ของสมาชิก (นักเรียน, นักศึกษา) อย่างละเอียด
 • บริหารจัดการไฟล์อย่างง่ายดายไม่ต้องเสียเวลากับการแก้ไขชื่อไฟล์ที่จัดเก็บใน Server ระบบจะจัดการเองเพื่อความเข้ากันได้สูงสุดและลดขั้นตอน
 • อัพโหลดไฟล์ได้เร็วด้วยเทคโนโลยี FTP MODE Z (Built-in FTP)
 • กำหนดสิทธิในการเข้าถึงไฟล์เฉพาะสมาชิกหรือบุคคลทั่วไปได้
 • มีรายงานการทำงานกับไฟล์อย่างละเอียดเช่น ใครเป็นผู้อัพโหลดหรือลบไฟล์ที่ Server
 • มีรายงานการเข้าถึงไฟล์ของสมาชิก เช่น สถิติการดาวน์โหลด e-Book หรือไฟล์อื่นๆ โดยละเอียด
 • เพิ่มความสะดวกสูงสุดกับผู้ใช้บริการโดยเข้าถึงไฟล์ผ่าน OPAC กับอุปกรณ์ที่หลากหลาย
 • สามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ Video, e-Book หรือไฟล์อื่นๆ อย่างเป็นมาตรฐานตาม MARC 21 และสืบค้นผ่าน OPAC ได้เช่นเดียวกับบรรณานุกรมประเภทอื่นๆ
 • OPAC รองรับการแสดงผลมัลติมีเดียไฟล์ด้วย HTML5 กับไฟล์ที่กำหนดสิทธิให้เฉพาะสมาชิกได้
 • Server สามารถเลือก Drive สำหรับจัดเก็บไฟล์โดยเฉพาะได้ หรือจัดเก็บในเครื่อง Sever แยกต่างหากได้
 • ไฟล์ Video หรือไฟล์เสียงที่กำหนดสิทธิให้เฉพาะสมาชิกเปิดดูด้วยเบราเซอร์ของ iOS (iPad, iPhone, iPod) ได้
 • ใช้ทรัพยากร (Resource) ของ Server น้อยใช้เทคนิค Read file buffer ที่ดี
 • สมาชิกสามารถเข้าถึงไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตได้ (ใช้บริการภายในห้องสมุด) สามารถให้บริการมัลติมีเดียไฟล์ เช่นดูวิดีโอด้วยตัวเอง
 • บริหารลิงค์ใน Marc Record ได้ง่ายสามารถค้นหาและลบลิงค์ใน Tag 856 ได้
 • มีระบบตรวจสอบกรณีลบไฟล์ ระบบจะแจ้งเตือนแสดงบรรณานุกรมที่เชื่อมโยงกับไฟล์ที่ต้องการลบ สามารถลบลิงค์ใน Marc Record อย่างอัตโนมัติ
 • ขยายศักยภาพของห้องสมุดพร้อมสู่ยุค Digital Content

รายละเอียดเพิ่มเติม


Features/Services Package
Small Medium Large
ระบบวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการ (Cataloging)
ระบบให้บริการทรัพยากรสารนิเทศ (Circulation)
ระบบงานบริการสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่าย (Online Public Access Catalog: OPAC)
ระบบจัดการสำหรับผู้ดูแลระบบ (Administration)
เครื่องมืออรรถประโยชน์? (Tools)
ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก (Member System)
ระบบการจองทรัพยากรสารนิเทศ (Reservation)
ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลโดยอัตโนมัติ (Authority)
ระบบรายงานข้อมูลและสถิติ (Report)
ระบบควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serials Control System)
ระบบจัดการดิจิตอลไฟล์ (File Management)
รองรับห้องสมุดมากกว่าหนึ่งห้อง หรือหลายสาขา (Multi Branches)
Online – Offline Cataloging
Online – Offline Circulation (การยืม-คืนแบบออฟไลน์)
ระบบนำเข้าบรรณานุกรมโดยตรงจาก Amazon (Amazon to MARC)
ระบบนำเข้าบรรณานุกรมผ่านโปรโตคอล Z39.50 (Client)
Standard Backup System (Local Server)
ระบบจัดหาทรัพยากรและบริหารงบประมาณ (Acquisition)
LDAP or Active Directory Authentication
ระบบสร้างและจัดการอีบุ๊ค
ระบบประชาสัมพันธ์กับสมาชิกผ่าน SMS, e-mail และ Social Network (PR Module)
ระบบ eCommerce (Payment Module)
Standard Backup System (Local Server) + Cloud Server
ราคาเริ่มต้น 400,000 บาท / สาขา 750,000 บาท / สาขา 1,500,000 บาท / สาขา
Data Conversion แปลงข้อมูลจากระบบเก่า
Bibliographic ข้อมูลบรรณานุกรม 2 บาท/Record 2 บาท/Record Free
Items Free Free Free
Patron ข้อมูลสมาชิก Free Free Free


Keyword: ระบบห้องสมุด โปรแกรมห้องสมุด ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Semesta